Asaki AK-8181 cable cutter

  • Manufacturer: ASAKI
    Model: AK-8181
    • Request a Quotation Request a Quotation
  • Contact

- Thân kìm sử dụng thép high carbon
- Lưỡi kìm thông qua sử lý tôi cảm ứng
- Cán bọc nhựa màu cam
- Cắt cáp điện (đồng, nhôm )từ 22-60mm² trở xuống
- Kích thước: 8"


  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information