iSymbolFactory

- Giá tính cho 01 gói phần mềm/ 01 máy tính

- Chưa bao gồm license của Symbol Factory (Nếu khách yêu cầu mua, Sales liên hệ nhà cung cấp)