The hexagonal set is 9 Berrylion 22mm 688

  • Bộ sản phẩm gồm 9 cây lục giác từ T10 đến T50 và 1 vỉ treo nhựa.
  • Kích thước: 300x100x20mm.
  • Màu sắc: Trắng bạc.
  • Kích thước các đầu: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 và T50.
  • Chất liệu: Thép.
  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment