The hexagonal set is 9 Berrylion 22mm 688

 • Manufacturer: Berrylion
  Model: 688
  Origin: China
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Contact

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment
 • Bộ sản phẩm gồm 9 cây lục giác từ T10 đến T50 và 1 vỉ treo nhựa.
 • Kích thước: 300x100x20mm.
 • Màu sắc: Trắng bạc.
 • Kích thước các đầu: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 và T50.
 • Chất liệu: Thép.
Detail
Apply your mail to get promotion information