EEC EAC-306 Programmable 1 Phase/3 Phase AC Power Source

ĐẦU RA AC  

• Phase: 1Ø, 3Ø

• Công suất định mức: 1Ø2W: 6kVA; 1Ø3W: 4kVA; 3Ø4W: 4kVA

• Điện áp:

Dải đo: 1Ø2W: 0.0 - 300Vac, 150/300V Auto Range

1Ø3W: 0.0 - 300V (phase), 0.0 - 600V (line), 150/300V Auto Range

3Ø4W: 0.0 - 300V (phase), 0.0 - 520V (line), 150/300V Auto Range

Độ phân giải: 0.1V

Độ chính xác: ±(0.2% of setting + 3 counts)

• Dòng tối đa rms: 

1Ø2W: 0 - 150V: 55.2A; 0 - 300V: 27.6A

1Ø3W: 0 - 150V: 18.4A; 0 - 300V: 9.2A

3Ø4W: 0 - 150V: 18.4A; 0 - 300V: 9.2A

• Tần số:

Dải đo: 40 – 1kHz

Độ phân giải: 0.1Hz tại 40.0 - 99.9 Hz, 1Hz tại 100 - 1kHz

Độ chính xác:  ±0.03% of setting

• Độ méo hài (THD): < 0.3% tại 110/220V & 50/60Hz 

• Dòng kích từ: 4 lần dòng định mức (r.m.s)

• Hệ số đỉnh: 3 lần dòng định mức (r.m.s)

• Điều chỉnh dòng: ± 0.1V

• Điều chỉnh tải: ±(1% of output + 1V) tại tải điện trở, < 400μS thời gian hồi đáp

ĐẦU RA DC 

• Công suất định mức: 6kW

• Điện áp:

Dải đo: 0 - 210V/0 - 420V Selectable 

Độ phân giải: 0.1V

Độ chính xác:  ±(0.2% of setting + 3 counts)

• Dòng tối đa (r.m.s)

0 - 210V: 28.8A

0 - 420V: 14.4A

• Độ gợn và nhiễu (r.m.s): Range: L < 700mV; H < 1100mV

• Độ gợn và nhiễu (p-p): < 4.0Vp-p

• Điều chỉnh dòng: ± 0.1V

• Điều chỉnh tải: ±(1% of output + 1V) tại tải điện trở, < 400μS response time

ĐẦU VÀO

• Phase: 1Ø hoặc 3Ø

• Điện áp: 

1Ø : 200 - 240Vac ± 10%

3Ø3W : 200 - 240Vac ± 10%

3Ø4W : 346 - 416Vac ± 10%

• Dòng tối đa: 

1Ø : 45A

3Ø3W : 26A

3Ø4W : 15A

• Tần số: 47 - 63Hz

• Hệ số công suất: 0.97

THÔNG SỐ CHUNG

• Giao tiếp: USB & RS232, Optional GPIB, Ethernet

• Kích thước (WxHxD, mm): 430 x 400 (487) x 500 (560) 

• Trọng lượng: 57kg

Detail

Datasheet  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment