Elma Denta Pro Ultrasonic Cleaners (2.75 lit , 80W)

Mains voltage (Vac) 100-120 V/220 - 240 V

Mains frequency (Hz) 50

Ultrasonic frequency (kHz) 37

Power consumption total Denta Pro (W) 80

Power consumption total Denta Pro H (W) 280

Ultrasonic power effective (W) 80

Ultrasonic power peak max.*(W) 320

Heating power (on H units) (W) 200

Unit outer dimensions W / D / H (mm) 300 / 179 / 214

Tank inside dimensions W / D / H (mm) 240 / 137 / 100

Max. filling level (litre) 2.75

Elma order nos.

Elmasonic Denta Pro H (115 V) 103 1261

Elmasonic Denta Pro H (230 V) 103 0519

Stainless-steel basket 100 4176

Plastic cover 100 3281

Stainless-steel cover with 2 openings 207 030 0000

Glass beaker 1000 ml 104 6010

Weight (kg) 3.3

Material tank stainless steel

Material casing stainless steel

Drain duct 3/8“

Handles √

CE-compliant √

Protection class IP 20

Option (necessary):

- Cover: 100 3281

- Stainless-steel basket: 100 4176


Detail

Elmasonic Denta pro là một biến thể của model Elmasonic S 30 được chuyên biệt hóa cho các ứng dụng trong lĩnh vực nha khoa.


Các thông số như thời gian làm sạch, nhiệt độ, tính năng Sweep, Degas… được thiết đặt trước, người dùng đơn giản chỉ cần lựa chọn chương trình phù hợp và nhấn nút "Start". Điều đó giúp cho công việc hàng ngày trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả cao hơn.

Datasheet

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment