Temperature - Humidity - Air pressure Meter, Datalogger Calibration Service

Hiệu chuẩn máy đo, ghi nhiệt độ - Độ ẩm - Áp suất không khí, hieu chuan may do, ghi nhiet do - do am- ap suat khong khi