Radiation Meter/Detectors Inspection Service

Kiểm định máy đo phóng xạ, bức xạ, kiem dinh may do phong xa
 • All
 • FLUKE
 • HITACHI (Inspire The Next)
 • Atomtex
 • POLIMASTER
 • CEM
 • PCE
 • RAE
 • MEDCOM
 • TENMARS
 • HUATEC
 • VELP