WATERPROOF DIGITAL INDICATOR INSIZE 2115-50 (50.8mm / 0.01mm)

 • Manufacturer: INSIZE
  Model: 2115-50
  Origin: China
  Guarantee: 12 month
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Contact

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment
Dải đo: 50.8mm/2"
Độ chia: 0.01mm/0.0005"
Độ chính xác: ± 6µm
Độ trễ: ± 3µm
Nút bấm: on/off, inch/mm, zero
Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi: IP54
Kiểu Pin: CR2032, tắt nguồn tự động
Cổng truyền dữ liệu đầu ra
Phụ kiện tùy chọn: Hệ thống truyền dữ liệu đầu ra
Detail


Apply your mail to get promotion information