Bộ tuýp 24 chi tiết hệ mét Kingtony 4526MR04 (1/2 inch)

18 đầu tuýp lục giác 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm

2 cần nối

cần xiết đảo chiều

1 xiết tự động

1 đầu lắc léo

1 cần chữ T

Kích thước: 445 x 187 x 50mm


  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment