Kingtony 799010-15 self-drawn steam coil (8mm x 12mm x 15m)

Tự cuốn lại bằng thép lò SK5

16 bánh răng dừng đảm bảo an toàn

Áp suất làm việc 300psi

Thiết kế không gian thay thế và giá treo

Kích thước: 8mm x 12mm x 15m

Trọng lượng: 6.5kg


  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment