Broadband coupler Mini Circuits ZCDC10-5R263-S +

  • Manufacturer: Mini-Circuits
    Model: ZCDC10-5R263-S+
    • Request a Quotation Request a Quotation
  • Contact

Model: ZCDC10-5R263-S+
Hãng sản xuất: Mini-circuits

• Băng thông rộng, 0,5 đến 26,5 GHz

• Độ phẳng khớp nối tuyệt vời, kiểu chữ 0,7 dB.

• Xử lý công suất lên đến 20W


  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information