Nakata NC-1099-HT Controller temperature and humidity

÷ Temperature measurement range5 ~ 90oC
÷ temperature controlling range5 ~ 35 ° C.
Range ÷ humidity5 ~ 99%
Approximately ÷ humidity settings10 ~ 90%
÷ DisplayLiquid crystal blue background
÷ Power supply220VAC
÷ Power Control: 220VAC
÷ Switch withstand current1A
÷ Size: 130 x 90 x 32 (mm)
÷ Weight: 175gram

Detail

Bộ đo và điều khiển nhiệt ẩm đặt trong phòng dùng để điều khiển hoạt động của các thiết bị xử lý nhiệt độ (làm lạnh hoặc sưởi ẩm) và thiết bị xử lý ẩm (hút ẩm hoặc phun ẩm), nhằm duy trì nhiệt độ và độ ẩm trong phòng trong một phạm vi cho trước.

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment