OHAUS V11P3 Valor 1000 Waterproof Scale (3kg/0.5)

* Award weight3kg
Resolution0.5g
* Size of disc weight180 x 250mm
* Selection of weightkgglboz
Power Source: s12V/4h or AC / DC adapter, rechargeable battery
* Number of displayLCD with 30mm high-resolution high
* Product Weight3.5 kg G.W (kg)
* CertifiedCEISO 9001-2008OIML

Detail

* Trừ bì , tự động trở về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng cân , cân trọng lượng, cộng dồn, in , Hi - Lo - OK (cài đặt điểm Thấp cao).

* Cân bưu chính, cân trọng lượng, cân lấy mẫu v v v.

 

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment