Phạt tới 170 triệu đồng khi vi phạm quy định độ rung

false