SPARE PARTS (FOR SHAKER MACHINE) Model SA8 / 1

  • Manufacturer: STUART
    Model: SA8/1
    • Request a Quotation Request a Quotation
  • Contact

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment

+ 1 giá nhựa giữ microtitre plate

+ 1 giá đỡ tròn cho bình tam giác… Max. 500 ml

+ 1 giá đỡ hình chữ nhật cho 8 x 0.2 ml, 8 x 0.5 ml và 16 x

1.5 ml tube

+ 1 giá hình chữ nhật đặc với các ứng dụng khác

DetailApply your mail to get promotion information