Hydraulic cosmetology TLP HHY-300BF

 • Manufacturer: TLP
  Model: HHY-300BF
  Origin: China
  Guarantee: 12 month
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Contact

Thông số kỹ thuật : 

Model : HHY-300BF

Lực ép (T) : 11

Hành trình (mm) : 20

Khả năng ép (mm2) : 16 - 300

Các đai kèm theo (mm2) : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300

Kiểu ép : Lục giác

Trọng lượng (kg) : 11.8

Kèm theo bơm tay thủy lực HHB-600A

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information