DRAMINSKI Mastitis Detector

DRAMINSKI Mastitis Detector, 4x4Q, 4Q, 1Q