VIỆT NAM VN Quả tạo khói trắng

 • Manufacturer: VIỆT NAM
  Model: VN
  Origin: Vietnam
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Contact

Màu sắc khói:Trắng 

Thời gian cháy > 3 phút

Tầm nhìn thấy được,khoảng 2 hải lý

Kích thước 84x140mm

Khối lượng 600g

Nhiệt độ sử dụng và lưu trữ 30-60 độ C

Thời gian sử dụng:3 năm


 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information