CHINA ANTOANLDBTD220KV SHORT CIRCUITING AND GROUNDING EQUIPMENT FOR HV INSTALLATIONS 220KV

- Chiều dài sào khi nối: 4.05m ( gồm 9 sào)

- Quy cách dây: 3 dây nhánh dài 8mm/dây

                           1 dây chính dài 19mm

- Tiếp diện dây: 35mm2

- Kìm tiếp địa dài: 80cm

- Độ mở mỏ kẹp: 5.3cm

- Túi đựng sào & đựng dây đi kèm

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment