Elcometer T456CF2S (0-5mm) linear probe (magnetic metal base)

Dải đo : 0 - 5 mm (0-200 mils)

Độ chính xác : ±1-3% hoặc ±1.0 mil (±20µm)

Độ phân giải : : 0.1 mil: 0-50 mils; 1mil: 50-200 mils (1µm: 0-1mm; 10µm: 1-5mm)

Đường kính bề mặt lồi nhỏ nhất : 4mm

Đường kính bề mặt lõm nhỏ nhất : 25mm


  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment