Kern ABP 200-5DM Analytical balance 102/220 gx 0.01 / 0.1 mg

  • Manufacturer: KERN
    Model: ABP 200-5DM
    • Request a Quotation Request a Quotation
  • Contact

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment

- Khả năng cân: 102/220 g

- Độ đọc: 0.00001/0.0001 g

- Giá trị độ chia kiểm: 0.001 g

- Tải trọng tối thiểu: 0.01 g

- Độ lặp lại: 0.00002/0.0001 g

- Độ tuyến tính: ± 0.00003/0.0003 g

- Màn hình OLED phát quang, chiều cao chữ số 14 mm, độ tương phản cao, giúp dễ đọc giá trị cân ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

- Kích thước bề mặt cân: Ø 91 mm

- Kích thước tổng thể (bao gồm lồng kính chắn gió): rộng 213 x sâu 407 x cao 344 mm

- Nhiệt độ môi trường cho phép: 10 - 30°C

DetailApply your mail to get promotion information