YSI T 300/20 M2 Burette

 • Manufacturer: YSI
  Model: T 300/20 M2
  Origin: USA
  Guarantee: 12 month
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • Contact

Thông số kỹ thuật

- Độ chính xác: Độ chính xác định lượng: Sai số hệ thống 0.15 %, Sai số ngẫu nhiên 0.05 % phù hợp với EN ISO 8655-6
- Chứng nhận: ISO 8655, part 6, EMC: 2004/108/EG; safety EG- Directive 2006/95
- Kết nối: 1 x USB-A and 1 x USB-B, 2 x RS-232-C
- Bộ kết nối: TM 50, nguồn cung cấp trực tiếp qua buret pít tông
- Hiển thị: Màn hình TFT đồ họa
- Bàn phím: Máy được vận hành nhờ sử dụng phím trên thiết bị, bộ điều khiển TZ 3880 và bàn phím chọn mua thêm (USB)
- Nguồn điện: 100 -240 V~; 50/60 Hz, nguồn điện đầu vào 30 VA
- Độ phân giải
+ Độ phân giải màn hình: 0.005-0.025 ml ( phụ thuộc đơn vị định lượng)
+ Độ phân giải buret: 8000
- Kích thước: 135 x 310 x 205 mm (W x H x D), Bao gồm đơn vị định lượng, không máy khuấy;
- Khối lượng: 2 kg (không máy khuấy)
Phụ kiện
- Dụng cụ định lượng (20 mL )
- Ống
- Đồ phụ tùng và đầu chuẩn độ
- Bộ điều khiển bàng tay kiểm soát định lượng và chuẩn độ (TZ 3880)
- Kẹp chuẩn độ(Z 305)
- Thanh đứng (TZ 1748)
- Nguồn (TZ 1853)
Phụ kiện mua thêm
TM 50- 285225840 Máy khuấy từ
TZ 3835- 285220410 USB-bàn phím
TZ 3830- 285220420 USB-HUB
TZ 3803- 285220590 Chai thuốc thử màu hổ phách, 1l

Details

Titration Catalog
TITRONIC Ordering Guide | W701-01
TITRONIC 300 Specification Sheet


 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Apply your mail to get promotion information